755227511
Rudná, obec při prastaré cestě z Prahy do Bavor, jejímž nástupcem se stala dnešní dálnice, vznikla sloučením obcí Dušník a Hořelice. Obě vsi patřily již na počátku 13. století mezi místa, v nichž měly majetky benediktinky ze svatojiřského kláštera na Pražském hradě. Dávnou minulost Dušník připomíná kostel sv. Jiří na pahorku zvaném Homole, který je podle pověsti mohylou nad hrobem padlého vojevůdce.
Znak Rudné je dílem Pavla R. Pokorného. V červeno-černě děleném štítu připomíná zlatá poštovní trubka, že přes území Rudné vedla důležitá poštovní trasa a již v 16. století zde byla zřízena poštovní stanice. Červená barva horního pole byla zvolena podle zbarvení kříže ve znaku kláštera sv. Jiří. Černá barva pole dolního je převzata ze štítu svatovítské kapituly, k jejímuž panství náležely po dlouhou dobu Dušníky.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz