755227511
Obec Tlustice, jediná toho názvu v Čechách, vznikla z původní zemědělské osady, polohou v rovinaté krajině, přibližně 2 km severozápadně od Hořovic. V severní části se nachází obecní lesík o rozloze 12 ha a Stroupinský potok, který tvoří část přirozené hranice katastru 409 hektarů. Žije zde 986 lidí. V obci je zřízena Základní škola a Mateřská škola Tlustice.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1320, kdy český král Jan Lucemburský
přiznal obec Zbyňkovi Zajícovi.
Dominantou obce je velká, rozlehlá náves s bohatou zelení a vodní plochou.
V lokalitě Štilec byl nalezen dosud největší zuhelnatělý obtisk hmyzu – nymfa karbonské jepice - která je s největší pravděpodobností nejstarší jepicí na světě.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz