755227511
Ve středověku byla Kamenice vladyckým zbožím s tvrzí, která stála na místě dnešního kamenického zámku. Založení tvrze samotné není historicky doloženo. Jako první z majitelů tvrze se připomíná r.1266 vladyka Ratmír z Kamenice. Z 11. století pocházejí doklady o rodu Ťepťoviců z Těptína.V 15. století náležela kamenická tvrz obci Nového Města pražského a až do roku 1763 se zde vystřídalo více majitelů, mezi jinými Lobkovicové, Pavel Michna z Vacínova, Arnošt z Valdštejna a další. Od roku 1763 se Kamenice téměř na sto let stala oblíbeným letním sídlem pražských biskupů, kteří upravili panské sídlo do podoby zámku. Z roku 1417 pocházejí první zmínky o štiřínské tvrzi. Majitelé, šlechtické rody, arcibiskupové a jiní se zde střídali poměrně v krátkých intervalech až do roku 1751, kdy sídlo zakoupila rodina hrabat Salm-Reifferscheidů, za jejichž vlastnictví byl objekt přestavěn na vznosné, pozdně barokní sídlo s čestným dvorem a reprezentativním zahradním průčelím otevřeným do upraveného parku.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz