755227511
Mukařov a Srbín dostaly jméno od svých zakladatelů Mukara a Srby, členů knížecí družiny 12. století. Když se ve vojsku krále Vladislava vyznamenali vojíni Ondřej, Kubjata, Hlaváč, Myška, Srba a Mukar, dostalo se jim od krále v Černém lese manských údělů, na nichž tito vojíni ve 12. století založili stejnojmenné dvorce a tvrze.
Díky zkáze, kterou přinesla Mukařovu 30. letá válka v 17. století se vývoj celého území na dlouho dobu zastavil. Pomalý opětný rozvoj osídlení související s místní farou a kostelem je datován do počátku 19. století. Avšak ještě na přelomu 19. a 20. století čítala obec, jak uvádí Ottův slovník naučný, pouze 11 domů.

Nová etapa rozvoje Mukařovska nastvává po 1. světové válce, kdy se Černé lesy (v jejichž lůně se obce nachází) spolu s okolními rybníky a nádhernou přírodou stávají výletním víkendovým útočištěm mnohých Pražanů. V rozmezí 20-ti let mezi 1. a 2. světovou válkou se několikanásobně zvedá jak počet obyvatel obce, tak počet rekreačních chat.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz