755227511
Slapská lokalita byla osídlena od nepaměti a v průběhu staletí prošla mnoha válečnými útrapami , změnami majitelů a událostmi, které se nesmazatelně otiskly do její historie. Největší vliv na vývoj Slap však měla a má až výstavba Slapské přehrady v letech 1949 -1955.Slapská přehrada, postavená v úzké soutěsce na začátku Svatojánských proudů změnila nejen okolí obce ale zásadním způsobem i život v ní. Údolí Vltavy mezi Štěchovicemi a Slapy patří k nejkrásnějším přírodním výtvorům. Řeka si zde vytvořila hluboký kaňon mezi tvrdými vulkanickými horninami jílovského pásma. Vzniklo hluboké kaňonovité údolí ozdobené příkrými skalisky, v němž po napuštění přehrady začala výstavba rekreačních chat. Dnes jich je na území obce více než 900 a obec se tím stala významným rekreačním centrem nabízejícím nejen romantické plavby po řece, ale i nádherné trasy pro pěší tůry vedoucí na levém břehu řeky až do Štěchovic. Na stezce projdete krátkými tunely vysekanými v tvrdé skále a k návratu na Slapy můžete využít parník jezdící na trase Praha - Slapy.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz