755227511
První písemná zmínka o obci pochází z roku 993, kdy se o obci zmiňuje zakládací listina
břevnovského kláštera jako o majetku, který klášter obdržel od Boleslava II. jako statky k obživě. V
roce 1407 došlo ke změně majitele, jelikož obce byly prodány klášteru zbraslavskému.
V letech 1930 až 1936 byla u obce zbudována přehrada s elektrárnou. Roku 1941 byla v obci
provedena celková elektrifikace.
V obci dnes žije více než 2000 obyvatel.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz