755227511
Na prahu jižních Čech přivítá své návštěvníky město Březnice a zaujme je svou polohou uprostřed krásné přírody. Málokde zůstala zachována jednota krajiny i historie v tak vzácném souladu. Historie Březnice začíná ve 13. století a často souvisí s osudy českého národa. Pan Petr Zmrzlík ze Svojšína byl nejen stoupencem učení Jana Husa, ale i jeho přítelem, jak poznáváme z dopisu, který mu poslal Jan Hus těsně před svou smrtí. Třicetiletá válka nepoškodila tolik Březnici jako jiná města. Po jejím skončení mělo město 80 obydlených domů a jen 8 pustých. V 18. století se město dále rozrůstalo, takže v roce 1757 mělo 137, v roce 1786 dokonce 200 domů. Židé měli svoji vlastní uzavřenou čtvrť Lokšany již od roku 1726.
Březnice byla v minulosti zemědělským městem. Její hospodářský rozvoj byl zahájen postavením dráhy Zdice - Protivín v roce 1875. Roku 1918 je založena továrnička na kovové zboží Vera, přeměněná v roce 1925 na továrnu na tuby, v roce 1921 je dána do provozu pila u nádraží, v roce 1923 se začalo v Březnici vyrábět polévkové koření, v roce 1929 vznikla továrna na kovové zboží, 1931 vznikl impregnační závod Sublima. Nemůžeme zapomenout ani na působení četných vynikajících osobností v městě.Jmenujme alespoň Mudr. Hanuše Jurenku, lékárníka Jana Gottharda, Ing. dr. Josefa Stockého, Jana Kouta, Ludvíka Fürsta. O geniu loci našeho města se můžete přesvědčit sami. Navštivte nás.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz