755227511
V členité krajině s mohutným komplexem křivoklátských lesů, asi 60 km západně od Prahy leží Královské město Rakovník, původně nazývaný Rokytka a to podle říčky, která osadou protékala. Své dnešní jméno dostal údajně podle báje o velikém hladomoru, který zasáhl kraj. Tehdy pomřelo mnoho lidu a neštěstí by zřejmě pokračovalo dál, kdyby jednu moudrou ženu nenapadlo uvařit svým dětem k jídlu raka. V té době se totiž myslelo, že rak, který získá po uvaření rudou barvu, je jedovatý. Děti však nepomřely, Rokytka žila z raků a znova se postavila na nohy Velkým rozvojem prošlo město Rakovník v 19. století, kdy byla do Rakovníka přivedena železniční trať a došlo též k rozvoji průmyslu. Ve 20. století se začal rozvíjet společenský a kulturní život. Okresním městem se stal Rakovník v r. 1850. Dnes má Rakovník kolem 16 000 obyvatel s trvalým pobytem.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz