755227511
TV Krušnohoří je značka pod kterou MAS Sdružení Západní Krušnohoří poskytuje svým členům mediální a informační servis z území na kterém MAS působí. Posláním TV Krušnohoří je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově. Podpora informovanosti veřejnosti ve venkovských oblastech, okamžité zveřejňování maxima informací o připravovaných nebo realizovaných projektech u jednotlivých členů, informační a propagační akce k činnostem MAS SZK, přenos zkušeností mezi členy, zveřejňování informací prospěšných rozvoji regionu, jsou jen některé další možnosti, které TV Krušnohoří svým členům přináší.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz