755227511
Obec Hrušovany je typickou zemědělskou vesnicí s pravidelnou obdélníkovou návsí nalézající se ve východní části okresu Chomutov. Původní zástavbu tvořily zemědělské usedlosti ve formě uzavřených dvorů, které obklopovaly náves. Obytné objekty byly vesměs jednopatrové, doplněné mohutnými hospodářskými staveními. Původní ráz centrální části obce tvořený kostelem, dvěma rybníky a zámkem se nezachoval. Z rybníků je zachován jižní, v podobě betonové požární nádrže, ostatní plochy vyplnila veřejná zeleň a park. Až do třicetileté války žilo ve zdejším kraji slovanské obyvatelstvo. Následující násilná rekatolizace měla za následek germanizaci tohoto kraje. Německé obyvatelstvo bylo po roce 1946 nahrazeno dosídlenci převážně z Volyně a vnitrozemí Čech. Z důvodů pokročilé devastace prázdných domků lemujících hlavní komunikaci došlo v šedesátých letech k jejich plošné demolici. Na uvolněném místě byla pak zahájena výstavba nových dvojdomků se zahradami a hospodářským zázemím. Území celé obce v posledních letech zkrásnělo. Rozsáhlá investiční výstavba, udržovaná zeleň, čisté vodní zdroje učinily z Hrušovan malebnou vesničku severočeské oblasti. Rostoucí zájem občanů o trvalý pobyt v obci a přibývající žádosti o výstavbu rodinných domků jsou toho nezpochybnitelným důkazem.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz