755227511
Jak je někdy obtížné nalézt vlastní kořeny, pochopit a zaznamenat události, které na generace ovlivnily životy lidí podkrušnohorských obcí charakterizuje i následující vyprávění pana starosty Vrskmaně, obce zažívající slibný rozvoj, obce s dobrými výhlídkami do budoucnosti.
Před pár dny jsme takhle seděli s naší paní účetní a povídali jsme si o nedávné historii obce Vrskmaň, Zaječice i ostatních částí, které už dnes neexistují. Protože já jsem původně z Pohlod a paní účetní z Vrskmaně, tak bylo o čem povídat. Mluvili jsme, kdy a proč obce zanikaly, kde co stálo. Uvědomil jsem si, že za těch pár let se to v našem okolí obrovsky změnilo. Zanikly Pohlody, Kyjice i Újezd. Matně si vzpomínám, kde co stálo. A tak jsem se chtěl podívat na nějaké fotky. V kronice nejsou (a ani nemůžou být) a tak jsem oslovil kronikáře pana Kemra, který přinesl první fotky. Nezávisle na něm přišla paní Vondrušková a přinesla pohlednici školy, kde v popředí stojí nějaký pomník (poté jsem se dozvěděl, že je to pomník obětem první světové války) a zjistil jsem, že o naší poválečné, natož meziválečné, historii toho moc nevíme. (možná kdybych se někoho z Vás zeptal, kde tady stál kostel, tak by jste asi nevěděli)
Tak jsem těch pár fotografií a pohlednic naskenoval a vyvěsil na našich webových stránkách. Děkuji všem těm, co nám fotografie půjčili a doufám, že se Vám všem budou líbit alespoň tak, jak se líbí mě…..
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz