755227511
Obec Obrnice se rozkladá v malebném údolí Českého středohoří - Chráněné krajinné oblasti. Kotlina, v níž obec leží, je naplavenina řeky Bíliny, kdysi mohutnější nežli dnes. Krajina měnila svůj vzhled vlivem eruptivní činnosti, změnami zemské kůry, kdy některá místa byla vysoko vyzdvižena, jako např. náplav nad cihelnou, či pískovce nad Sedlecem.
První písemná zpráva o Obrnicích pochází z roku 1282. Je to darovací listina cisterciáckému klášteru v Oseku, kde jsou jmenovány Obrnice s mlýnem.
Původní obec tvořily statky a chalupy rolníků a do majetku obce patřila okolní návrší s pastvinami. Obyvatelstvo bylo z větší části německé. Obrnice tvořily správní obec s Rudolicemi a Střimicemi, které byly obcí hlavní.
Obrnice se postupně staly významnou lidnatou obcí. V roce 1909 se staly samostatnou obcí se 120 obyvateli. Rozvoj průmyslu a s ním související nárůst obyvatelstva udávají nový styl života v obci.Vznikají dobrovolné spolky a organizace české i německé. Roku 1910 vzniká tělovýchovná jednota Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota, politická organizace československých národních socialistů, z německých pak Kulturverband - spolek Landwirtschaftliches Kasino, Deutschen Turnverein již roku 1906 a další.

Znakem obce Obrnice je ve stříbrném štítu modrý ondřejský kříž a nad ním modrý vinný hrozen, z něhož vyrůstají tři zelené vinné listy. Ondřejský kříž svými rameny symbolizuje "křižovatku" dvou historických železničních tratí, jejichž výstavba způsobila rozvoj obce. Vinný hrozen ukazuje k nejstaršímu známému držiteli obce, k cisterciáckému klášteru v Oseku, který v okolí obce měl vinice.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz