755227511
První zmínka o osídlení místa dnešních Novosedlic pochází z roku 1126. Tehdy na pravém břehu potoka Bystřice, u Novosedského dvorce postupně vznikala ves známá v nejstarších záznamech jako Bausandof či Bohosudov, německy Weiskirchlitz.Již roku 1352 se o Bohosudovu, neboli dnešních Novosedlicích píše jako o farní vsi. Historie obce je úzce spjatá s kultem sv. Valentýna. Kostel zasvěcený tomuto mučedníkovi stál v obci již roku 1384. Není proto divu, že sv. Valentýn, ochránce mladých, sňatku a čistoty je dnes patronem obce. Rozmach průmyslu v druhé polovině 19. století přinesl do obce první vodovod, veřejné osvětlení a otevření nové školy. Buduje se železniční trať a v okolí obce vznikají cihelna, papírna, továrna na výrobu brašen a další menší továrničky. V původně zemědělské obci začíná pozvolna převažovat průmyslové dělnictvo a objevují se první třenice mezi Čechy a Němci, které ve třicátých letech 20 století vyústily ve vyhnání českého obyvatelstva z této obce.Druhá světová válka a zejména následné období znamenaly pro Novosedlice období úpadku a ztrátu samostatnosti trvající až do roku 1989. Obyvatelé Novosedlic se od té doby mnohokrát přesvědčili o tom, jak nelehce se znovu utváří ztracený pocit pospolitosti a jak těžce se realizují obecně prospěšné věci. Snad i díky těmto zkušenostem jsou nyní novosedličtí na svoji obec hrdí a úspěšně realizují plány na které si netroufnou i mnohem větší obce z regionu. Přijeďte k nám a zjistíte, že Vám máme co nabídnout.
TV Obec TV Občan TV Info TV Oko _demo_videa
Copyright © 2010 - 2021 RasTV.cz